ABC Pussteknikk AS - utfører alle typer fasadepuss

Vi har over 22 års erfaring. Vi utfører alt av pussarbeider/plastering.
Vi bevarer bygningers verdi og estetiske utforming.

Våre spesialiteter er: Luftede og isolerte fasadesystmer.

Har du problemer med fasaden, kontakt oss så vi kan hjelpe deg til et topp resultat.

Vi utfører fasadepuss på nybygg og som rehabilitering. Vi utfører systemer som oppfyller kravene til energieffektivitet.

Et vellykket resultat er avhengig av et godt håndverk i murens utforming,
riktig valg av mørteltyper og malingstyper.

Vi har sentralgodkjenning for ansvarrett for utførsel av Murarbeider i
tiltaksklasse 2.
Startbank godkjent.

Vi utfører:

 • Akustikkpuss
 • Armert puss
 • Fargepuss
 • Kalkpuss
 • Gipspuss
 • Innvendigpuss
 • Puss av drikkevanns basseng
 • Fasade rehab
 • Muring
 • Luftede fassadesystemer
 • Isolerte fasadesystemer
 • Godkjent branntetter
 • Muring av lettklinker blokker


Murmesterfirmaet
ABC Pussteknikk AS

Møllesvingen 2
0854 Oslo

Tlf: 95 02 71 12

abcpussteknikk
@abcpussteknikk.com