ABC Pussteknikk AS - utfører alle typer fasaderehabilitering

Vi er et murmesterfirma som ble opprettet i 1993. Tilleggsisolering med pusset overflate er vår spesialitet.
Vi utfører alle typer fasaderehabilitering/mal og pussarbeider/ vindusutskifting/takomlegging samt balkongarbeider.
Vi påtar oss oppdrag i Oslo-Akershus-Bærums distriktet.
Vi har sentral godkjenning for utførsel av murarbeider i tiltaksklasse 2.

Vi utfører:

Akustikkpuss
Armert puss
Fargepuss
Kalkpuss
Gipspuss
Innvendigpuss
Puss av drikkevanns basseng
Fasadevask

Balkong rehab
Nye balkonger
Betong rehab
Fasade rehab
Malarbeider
Muring
Vindusutskifting
Takomlegging