ABC Pussteknikk AS - utfører alle typer fasaderehabilitering

Vi er et murmesterfirma som ble opprettet i 1993.

Vi er spesialister på luftede og isolerte fasadesystemer. Vi utfører alle typer pussarbeider samt muring av lett klinker.

Vi påtar oss oppdrag innen Oslo-regionen samt nærliggende fylker.

Vi har sentral godkjenning for utførsel av murarbeider i tiltaksklasse 2.

Vi utfører:

Armert puss
Fargepuss
Kalkpuss
Gipspuss
Innvendig puss
Akustikkpuss
Fasade rehab
Muring